Q&A

Tôi muốn huỷ đơn hàng đã tạo thì phải làm thế nào?

- Bạn có thể vào chức năng “Quản lý bán hàng” chọn “Đơn hàng” rồi vào chi tiết đơn hàng cần huỷ để thực hiện huỷ đơn
- Lưu ý: đối với các đơn hàng thanh toán có yêu cầu trả góp sẽ không chủ động huỷ được, bạn cần liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Bảo Kim và cung cấp mã đơn hàng cần xử lý để được hỗ trợ
• Hotline: 024.71078999
• Email: hotrokhachhang@baokim.vn

 

Tìm nội dung theo chủ để