Q&A

Đơn hàng của tôi đã thành công nhưng hệ thống cộng tiền không đúng với số tiền trên đơn hàng của tôi?

- Bạn vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH và cung cấp thông tin đơn hàng đang bị cộng sai số tiền.

- Bộ phận CSKH sẽ tiến hành xác minh và phản hồi lại thông tin chi tiết đơn hàng của bạn.

 

Tìm nội dung theo chủ để