Doanh nghiệp Y tế

Baokim cung cấp toàn bộ giải pháp hoàn chỉnh về thanh toán tại các Doanh nghiệp Y tế và cơ sở chăm sóc sức khoẻ, giúp các Doanh nghiệp số hoá quá trình thanh toán và nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ của Khách hàng và Bệnh nhân.

Dịch vụ cho doanh nghiệp y tế

hỗ trợ thu hộ


Cung cấp giải pháp định danh khoản thanh toán viện phí, phí dịch vụ của Bệnh nhân và ghi nhận tự động các khoản thanh toán với mức phí dịch vụ thấp, phù hợp các khoản thanh toán có giá trị lớn. Khách hàng thực hiện thanh toán từ các kênh online (Mobile Banking, Internet Banking, ATM) tới offline (13.800 điểm) với trải nghiệm quen thuộc và thuận tiện.

Chi tiết

Cổng thanh toán


Cung cấp giải pháp API tích hợp Cổng thanh toán lên Website/ App của bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế nhằm nhằm tạo thuận lợi cho Bệnh nhân khi thanh toán viện phí qua thẻATM, thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB/AMEX), QR code, đẩy nhanh quá trình khám chữa bệnh, thanh toán đơn thuốc, giúp hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh trong ngành Y tế.

Chi tiết

Trả góp


Baokim cung cấp giải pháp kết nối với các Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng và các Công ty tài chính, chấp nhận giao dịch chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng ngân hàng và khoản vay Công ty Tài chính nhằm tạo điều kiện cho Bệnh nhân trả tiền viện phí/ chi phí chăm sóc sức khoẻ.

Chi tiết

hàng hóa số


Cung cấp các loại dịch vụ phụ trợ Khách hàng/ Bệnh nhận khi có nhu cầu: các loại bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ có giá trị nhỏ

Chi tiết

Dịch vụ cho doanh nghiệp y tế

hỗ trợ thu hộ


Cung cấp giải pháp định danh khoản thanh toán viện phí, phí dịch vụ của Bệnh nhân và ghi nhận tự động các khoản thanh toán với mức phí dịch vụ thấp, phù hợp các khoản thanh toán có giá trị lớn. Khách hàng thực hiện thanh toán từ các kênh online (Mobile Banking, Internet Banking, ATM) tới offline (13.800 điểm thu toàn quốc) với trải nghiệm quen thuộc và thuận tiện.

Chi tiết

Cổng thanh toán


Cung cấp giải pháp API tích hợp Cổng thanh toán lên Website/ App của bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế nhằm nhằm tạo thuận lợi cho Bệnh nhân khi thanh toán viện phí qua thẻATM, thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master/JCB/AMEX), QR code, đẩy nhanh quá trình khám chữa bệnh, thanh toán đơn thuốc, giúp hiện đại hóa công tác khám chữa bệnh trong ngành Y tế.

Chi tiết

Trả góp


Baokim cung cấp giải pháp kết nối với các Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng và các Công ty tài chính, chấp nhận giao dịch chuyển đổi trả góp qua thẻ tín dụng ngân hàng và khoản vay Công ty Tài chính nhằm tạo điều kiện cho Bệnh nhân trả tiền viện phí/ chi phí chăm sóc sức khoẻ.

Chi tiết

hàng hóa số


Cung cấp các loại dịch vụ phụ trợ Khách hàng/ Bệnh nhận khi có nhu cầu: các loại bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ có giá trị nhỏ

Chi tiết

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Đăng ký tư vấn miễn phí