Q&A

Người mua thanh toán theo hình thức chuyển khoản nhưng chuyển nhầm sang số tài khoản ngân hàng khác, làm sao để người mua nhận lấy lại tiền chuyển nhầm

- Hướng dẫn người mua liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Bảo Kim để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý:
• Hotline: 024.71078999.
• Email: hotrokhachhang@baokim.vn

Tìm nội dung theo chủ để