Q&A

Khách hàng của tôi gặp lỗi hệ thống trong quá trình thanh toán đơn hàng?

- Trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ thanh toán do BaoKim Plus cung cấp, bạn có thể gửi thông tin lỗi của người mua đang gặp phải tới bộ phận CSKH.

- Bộ phận CSKH sẽ phối hợp xác minh và kiểm tra lỗi người mua đang gặp phải.

- Khi xử lý xong, bộ phận CSKH sẽ thông báo cho bạn để người mua có thể thực hiện thanh toán lại.