Q&A

Giao dịch nạp tiền điện thoại trực tiếp đã ghi nhận thành công nhưng khách hàng của tôi báo chưa được cộng tiền

- Vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Bảo Kim và cung cấp thông tin đơn hàng để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý:
• Hotline: 024.71078999.
• Email: hotrokhachhang@baokim.vn 

Tìm nội dung theo chủ để