Q&A

Tôi đã thanh toán hoá đơn cho khách hàng thành công nhưng khách hàng vẫn bị công ty điện/nước/tài chính nhắc nợ

- Liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Bảo Kim và cung cấp mã đơn hàng để được hỗ trợ kiểm tra và xác minh thông tin:
• Hotline: 024.71078999.
• Email: hotrokhachhang@baokim.vn

Tìm nội dung theo chủ để