Thông báo về việc Xử lý dữ liệu cá nhân

3 tháng trước

2628 lượt xem

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Baokim kính gửi Quý Khách Hàng Thông báo về việc “Xử lý dữ liệu cá nhân của Baokim khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán” như sau:

Khi sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán của Baokim, Quý Khách Hàng là bên trực tiếp thu thập Dữ liệu cá nhân từ Khách hàng của mình và cung cấp Dữ liệu cá nhân đã thu thập đó cho Baokim để Baokim hỗ trợ thanh toán trực tuyến cho các giao dịch thanh toán giữa Quý Khách Hàng và Khách hàng của mình. Do đó, theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP (Nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngày 17/04/2023), Baokim xác định rằng: Quý Khách Hàng giữ vai trò là Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân; Baokim giữ vai trò là Bên thứ ba.

Thông báo này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng/thỏa thuận đã được ký kết giữa Baokim và Quý Khách Hàng.

Trong trường hợp Quý Khách Hàng cần làm rõ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Baokim theo thông tin sau:

Bộ phận Chăm sóc khách hàng;

  • Số điện thoại: (0247) 1078 999;
  • Email: hotrokhachhang@baokim.vn;

Vui lòng xem đầy đủ Thông báo dưới đây:

Trân trọng,

Baokim.

TIN LIÊN QUAN

17 ngày trước

220 lượt xem

Thông báo cập nhật thông tin thẻ Căn cước công dân gắn chíp và hạn mức giao dịch của tài khoản Ví điện tử

Kính gửi: Quý Khách Hàng Đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số: 2345/QĐ-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, ngày 18/12/2023 khi cung ứng dịch vụ Ví điện tử, Quý Khách Hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại hai nội dung như dưới đây: 1. Cập nhật thông tin bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp Quý Khách Hàng vui lòng mở Ứng dụng Baokim E-Wallet, sử dụng Thẻ Căn cước công dân gắn chíp của mình và và làm theo hướng dẫn tại Ứng dụng Baokim E-Wallet để thực hiện cập nhật thông tin bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Đối tượng cập nhật thông tin: Tất cả tài khoản Ví điện tử của Ứng dụng Baokim E-Wallet. Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin: Trước ngày 01/07/2024. Baokim sẽ tạm dừng thực hiện các giao dịch của tài khoản Ví điện tử đối với tài khoản Ví điện tử chưa hoàn thành cập nhật thông tin theo nội dung thông báo tại mục 1 này. 2. Dừng thực hiện một số loại giao dịch của tài khoản Ví điện tử Kể từ ngày 01/07/2024 cho đến khi có thông báo mới được gửi tới Quý Khách Hàng, Baokim dừng thực hiện các loại giao dịch có hạn mức được quy định tại bảng như dưới đây:   Trân trọng cảm ơn. Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim.