Q&A

Tôi đã hoàn thành thanh toán và tài khoản ngân hàng đã bị trừ tiền nhưng không nhận được thông báo giao dịch thành công?

- Bạn vui lòng liên hệ bộ phận CSKH và cung cấp thông tin giao dịch đã thực hiện như mã giao dịch, thời điểm thực hiện,... để được hỗ trợ kiểm tra.

- Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận và phối hợp kiểm tra giao dịch thanh toán của bạn.

- Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, bộ phận CSKH sẽ thông báo lại cho bạn.

 

Tìm nội dung theo chủ để