Q&A

Tôi muốn rút tiền về tài khoản ngân hàng thì phải làm thế nào?

- Bạn có thể đăng nhập tài khoản vào chức năng “Giao dịch Ví” chọn mục “Rút tiền” để thực hiện (https://plus.baokim.vn/admin/banking/receive-money) 
- Lưu ý: 
• Đối với Ví Cá nhân: số tiền rút tối thiểu là 100,000đ và tối đa 50,000,000đ mỗi giao dịch, không giới hạn số lần rút trong ngày
• Đối với Ví Doanh nghiệp: số tiền rút tối thiểu là 100,000đ và tối đa 300,000,000đ mỗi giao dịch, không giới hạn số lần rút trong ngày

Tìm nội dung theo chủ để