Q&A

Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản bằng cách nào?

- Bạn có thể đăng nhập tài khoản vào chức năng “Giao dịch Ví” chọn mục “Nạp tiền” để thực hiện giao dịch nạp tiền (https://plus.baokim.vn/admin/banking/topup)
- Lưu ý:
• Đối với Ví Cá nhân chỉ hỗ trợ nạp tiền thông tin thẻ liên kết (thẻ ATM)
• Đối với Ví Doanh nghiệp chỉ hỗ trợ nạp tiền thông qua hình thức chuyển khoản

Tìm nội dung theo chủ để