Q&A

Tôi không thêm mới được thông tin ngân hàng?

- Bạn cần liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ kiểm tra thông tin và hướng dẫn thêm mới lại thông tin ngân hàng.

• Hotline: 024.71078999 hoặc 0964967186
• Email: hotrokhachhang@baokim.vn

-  Lưu ý:

  • Đối với tài khoản cá nhân, Chủ tài khoản ngân hàng phải trùng khớp với Tên chủ tài khoản BaoKim Plus
  • Đối với tài khoản doanh nghiệp, nếu tài khoản ngân hàng nhận tiền là tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng cá nhân đó phải được ủy quyền thông qua hợp đồng hoặc giấy ủy quyền của doanh nghiệp đó.

Tìm nội dung theo chủ để