Q&A

Thông tin tài khoản của tôi chưa chính xác, tôi phải làm gì để cập nhật lại thông tin tài khoản?

- Bạn có thể chủ động thay đổi một số thông tin như SĐT, Email,… bằng cách vào chức năng “Thông tin tài khoản” để thực hiện thay đổi thông tin.

- Một số thông tin bạn sẽ không thể tự thay đổi được như tên chủ tài khoản,… Bạn cần liên hệ với bộ phận CSKH để được hỗ trợ thay đổi

• Hotline: 024.71078999 hoặc 0964967186
• Email: hotrokhachhang@baokim.vn

 

Tìm nội dung theo chủ để