Công ty Logistic

Baokim cung cấp giải pháp thanh toán toàn diện giúp các Công ty Logistics giải quyết các khó khăn trong bài toán quản lý dòng tiền của Người bán hàng (Merchant) và Người giao hàng (Shipper). Hợp tác còn mở rộng với các dịch vụ phụ trợ để mở rộng hoạt động kinh doanh, tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận của Công ty Logistics.

DỊCH VỤ cho hãng vận chuyển

hỗ trợ thu hộ


Cung cấp giải pháp hỗ trợ định danh tự động các khoản nộp tiền của Người bán hàng (Merchant) / Người giao hàng (Shipper) với chi phí tối ưu. Giải pháp giúp tối ưu quy trình vận hành, tăng vượt bậc tốc độ kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh cho Hãng Vận chuyển.

Người bán hoặc Người giao hàng có thể nộp tiền từ các kênh online/offline

hỗ trợ chi hộ


Cung cấp giải pháp tạo lệnh chuyển tiền 24/7 qua API về tài khoản ngân hàng của Người bán hàng (Merchant), giúp Hãng Vận chuyển chi trả tiền hàng/ tiền thu COD cho Người bán một cách nhanh chóng và chính xác.

Giải pháp tăng tính cạnh tranh và thu hút Người bán lựa chọn dịch vụ của Hãng vận chuyển.

Ví điện tử


Cung cấp giải pháp liên kết Ví điện tử với Hãng Vận chuyển để quản lý số dư ví của Người bán (Merchant) và/hoặc Người giao hàng (Shipper), giúp Người bán/Người giao hàng dễ dàng nạp/rút hoặc thanh toán các hàng hoá gia tăng trên ứng dụng của Hãng Vận chuyển.

Cổng thanh toán


Cung cấp giải pháp ghi nhận khoản thanh toán của Người mua cho Người giao hàng (Shipper) bằng QR code, tiền hàng sẽ được chuyển tức thời về tài khoản ngân hàng của Hãng Vận chuyển, giúp hạn chế rủi ro cho Người giao hàng khi thu giữ tiền thanh toán của Khách hàng.

Hàng hóa số


Kho hàng hoá số đa dạng như thẻ điện thoại, thanh toán hoá đơn điện nước, vé máy bay, bảo hiểm,… mà Baokim cung cấp sẵn sàng tích hợp lên ứng dụng của Hãng Vận chuyển, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho Người giao hàng (Shipper) và tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

DỊCH VỤ cho công ty du lịch/Lữ hành

hỗ trợ thu hộ


Cung cấp giải pháp hỗ trợ định danh tự động các khoản nộp tiền của Người bán hàng (Merchant) / Người giao hàng (Shipper) với chi phí tối ưu. Giải pháp giúp tối ưu quy trình vận hành, tăng vượt bậc tốc độ kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh cho Hãng Vận chuyển.

Người bán hoặc Người giao hàng có thể nộp tiền từ các kênh online/offline

hỗ trợ chi hộ


Cung cấp giải pháp tạo lệnh chuyển tiền 24/7 qua API về tài khoản ngân hàng của Người bán hàng (Merchant), giúp Hãng Vận chuyển chi trả tiền hàng/ tiền thu COD cho Người bán một cách nhanh chóng và chính xác.

Giải pháp tăng tính cạnh tranh và thu hút Người bán lựa chọn dịch vụ của Hãng vận chuyển.

Ví điện tử


Cung cấp giải pháp liên kết Ví điện tử với Hãng Vận chuyển để quản lý số dư ví của Người bán (Merchant) và/hoặc Người giao hàng (Shipper), giúp Người bán/Người giao hàng dễ dàng nạp/rút hoặc thanh toán các hàng hoá gia tăng trên ứng dụng của Hãng Vận chuyển.

Cổng thanh toán


Cung cấp giải pháp ghi nhận khoản thanh toán của Người mua cho Người giao hàng (Shipper) bằng QR code, tiền hàng sẽ được chuyển tức thời về tài khoản ngân hàng của Hãng Vận chuyển, giúp hạn chế rủi ro cho Người giao hàng khi thu giữ tiền thanh toán của Khách hàng.

Hàng hóa số


Kho hàng hoá số đa dạng như thẻ điện thoại, thanh toán hoá đơn điện nước, vé máy bay, bảo hiểm,… mà Baokim cung cấp sẵn sàng tích hợp lên ứng dụng của Hãng Vận chuyển, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho Người giao hàng (Shipper) và tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Đăng ký tư vấn miễn phí